@geing Online


@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Inom projektet utvecklas en evidensbaserad applikation för surfplatta/tablet, riktad till hemmaboende äldre. Applikationen ska förebygga social isolering genom ökad tillgång till sociala aktiviteter och nätverk i regionen. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan potentiella användare, forskare och näringsliv. Målet är att utveckla gränsöverskridande kunskap om hur innovativa digitala tjänster möjliggör ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor.

Kontaktperson: Susanne Hägglund
Webbsida: ageingonline.fi

Österbottens förbund
botnia-atlantica
region västerbotten
seamk
Åbo Akademi