HuBot

A new form of being has entered our schools, shopping malls and hospitals as increasingly intelligent machines, robots, are stepping in to human spheres. They’re found guiding us when we feel lost in complex, unfamiliar buildings and they assist in educating children with special needs. In short, they’re intelligent agents that we interact with, at a basic level at least.

Robots have evolved to become social platforms. We humans tend to ascribe them human-like qualities, though our expectations are not always met. This invites questions on how we build relationships with these human-like beings and what bonds do we form with them? Do we trust humanoid robots, should we even trust them? How do we make sure that we develop ethical robots and how much intelligence, autonomy, morality and empathy do we – and should we – expect from intelligent machines? These are intricate questions that our society is approaching rather quickly.

Experience Lab is contributing to the understanding of this paradigm shift – not only are we talking through machines but to and with them – by studying the interaction between humanoid robots and human beings in schools and caring settings, such as hospitals. We’re expanding our current field of research, human-computer interaction, to human-robot interaction and thanks to the HuBot project, funded by the Regional Council of Ostrobothnia, we’re exploring the evolution of humanoid robots on a global scale. As a result, we’ll be offering RnD projects together with regional stakeholders, interested in interaction with intelligent artificial beings. MIT professor of physics, Max Tegmark argues that the future of life with artificial intelligence is the most important conversation of our time (Life 3.0. Being human in the age of Artificial Intelligence 2017). Come join us in the conversation!

 

OSIRIS

Osiris interreg Featured Image

OSIRIS is an INTERREG project led by Region Västerbotten (Sweden), with partners from 7 countries. Experience Lab handles the communication of the project, and looks at the potential of user centred design in regional development.

osiris interreg Team

The OSIRIS-project improves design, rapid delivery and implementation of open and social innovation policies and action plans.
Each partner in the project will create an action plan. This plan should address how open and social innovation should be utilised when creating and implementing regional development strategies. This especially concerns strategies aimed at increasing inclusion.
During the course of the project, partners learn from each other, exchanging experiences regarding the methods and models that can help this happen.

www.interregeurope.eu/osiris
Kontaktperson: Kimmo Rautanen

Orisis interreg logo

360°-project


360° content in the eyes of journalists and readers

Immersive journalism offers reporters a new tool to induce presence and user engagement in (news) stories. 360° video content may be consumed on a mobile phone, a computer or via a VR headset and allows for a first-person experience of stories and locations. Expectations are high on this particular mode of journalism as the reader/consumer may interact with the story to a great extent and really feel present and “being there”. Only a few studies have however explored the potential of immersive videos on user engagement with news, user experience while consuming the news and as a part of the journalist’s toolbox.

During 2018, Experience Lab will explore the key values of 360° video as a storytelling tool, in the eyes of readers and journalists, together with HSS Media, Forum, ReThink New Media Solutions and Klas Backholm at the Political Science with Masscommunication department. The explorative study is funded by Media Industry Research Foundation of Finland.

Kontaktperson: Susanne Hägglund

HELLA

HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. Syftet med projektet är även att utveckla verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt.

Kontaktperson: Yvonne Backholm
Hella webbsida

@geing Online


@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Inom projektet utvecklas en evidensbaserad applikation för surfplatta/tablet, riktad till hemmaboende äldre. Applikationen ska förebygga social isolering genom ökad tillgång till sociala aktiviteter och nätverk i regionen. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan potentiella användare, forskare och näringsliv. Målet är att utveckla gränsöverskridande kunskap om hur innovativa digitala tjänster möjliggör ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor.

Kontaktperson: Susanne Hägglund
Webbsida: ageingonline.fi

Österbottens förbund
botnia-atlantica
region västerbotten
seamk
Åbo Akademi

Internet of Things (IoT) i Energisystem

IoT
Syftet med projektet är att förstärka energiforskningen i en ny form av interdisciplinärt FOU-samarbete mot en smartare specialisering, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT-relaterad teknologiutveckling.

Projektbeskrivning:

Pojektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras.

Till projektets aktiviteter hör att:

utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg
har en central roll
stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet
höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag

Kontaktperson: Sören Andersson

Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.

Kontaktperson: Yvonne Backholm

www.bothnialearninghub.fi
Facebook: bothnialearninghub
Twitter: @bothnialearning
Instagram: @bothnialearninghub
Soundcloud: Bothnia Learning Hub