Internet of Things (IoT) i Energisystem

IoT
Syftet med projektet är att förstärka energiforskningen i en ny form av interdisciplinärt FOU-samarbete mot en smartare specialisering, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT-relaterad teknologiutveckling.

Projektbeskrivning:

Pojektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras.

Till projektets aktiviteter hör att:

utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg
har en central roll
stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet
höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag

Kontaktperson: Sören Andersson